PALLET GỖ, KIỂU 1

Liên Hệ

Kt ngoài: 1100 x 1100 x 140 mm

Kt ngoài: 1000 x  800  x 140 mm

Kt ngoài: 1200 x  800  x 140 mm

Kt ngoài: 1200 x 1000 x 140 mm

– Sử dụng: 1 mặt

– Số hướng nâng: 4

  • Contact Me on Zalo